Over StinsKracht


Stinskracht Westenholte - voor elkaar én met elkaar! 
Een wijkgemeenschap die aan elkaar denkt, om elkaar geeft en wat voor elkaar doet!

StinsKracht Westenholte is een duurzaam en zelfsturend project waarin bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de zorg voor elkaar in hun leefomgeving, waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot. Daarnaast wil StinsKracht Westenholte ook een goed voorbeeld zijn voor andere wijken in Zwolle, regionaal of landelijk.