Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Stinskracht | verbindend in Westenholte!
Staat jouw club al op Stinskracht.nl?
Heeft jouw club, vereniging, initiatief, belangenvereniging, evenement, of bedrijf al een plekje op Stinskracht.nl?

UitgelichtGids

YMCA wil in de wijk Westenholte in Zwolle laagdrempelige activiteiten organiseren voor kinderen en tieners van 6-15 jaar, in samenwerking met de bewoners van de wijk. De YMCA wil hiermee een veilige ontwikkelingsomgeving creëren voor deze kinderen en tieners. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Tijdens de activiteiten gaat het hierbij niet om het presteren maar om een leuke en gezellige middag waarbij iedereen welkom is! Op deze manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.
Hier kan iedereen uit Westenholte terecht met een hulp-vraag en/of -aanbod; samen met het Sociaal Wijk Team Zwolle West bekijken we waar de vraag het best opgepakt kan worden, informeel (met behulp van buren) of meer professioneel.
De wijkvereniging WVF is een vereniging van inwoners van Westenholte,Voorst en Frankhuis met als doel: “het leefbaar houden van de wijk en het behartigen van de belangen van de bewoners naar officiële instanties.” Om dat doel te bereiken organiseren vrijwilligers van de wijkvereniging een breed scala aan activiteiten voor jong en oud!
“De Stins” is het wijkblad van de wijkvereniging. Ondanks de nieuwe communicatiemiddelen blijft “De Stins” een waardevol informatiemiddel voor veel bewoners. 9 maal per jaar worden er 2450 huis-aan-huis verspreid in Westenholte, Voorst en Frankhuis. Vragen en/of opmerkingen? Kopij of advertenties? Mail naar !