Lees De Stins Online!
Ons wijkblad De Stins valt 9x per jaar bij alle inwoners van Westenholte in de bus, maar is ook online leesbaar op ons online dorpsplein! Hier blader je ook gemakkelijk door voorgaande edities.

UitgelichtGids

De wijkvereniging WVF is een vereniging van inwoners van Westenholte,Voorst en Frankhuis met als doel:“het leefbaar houden van de wijk en...
We organiseren gezellige straatacties zoals de Warme Burendag waarbij we elkaar helpen om onze huizen energiezuiniger te maken, we starte...
YMCA wil in de wijk Westenholte in Zwolle laagdrempelige activiteiten organiseren voor kinderen en tieners van 6-15 jaar, in samenwerking...
“De Stins” is het wijkblad van de wijkvereniging.Ondanks de nieuwe communicatiemiddelen blijft “De Stins” een waardevol informatiemiddel ...