Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

DB wijkvereniging WVF
5 mei 2019

Terugblik ALV wijkvereniging WVF

Bufet voor vrijwilligers 

Woensdagavond 17 april jl. vulde het Anker zich weer met heerlijke geuren. Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging werd traditiegetrouw een heerlijk en goed verzorgd dinerbuffet aangeboden aan alle vrijwilligers. Tijdens dit buffet werden de jubilarissen van dit jaar in het zonnetje gezet. Mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich al lange tijd verbonden voelen met de wijkvereniging en de wijk, en zich daarvoor willen inzetten. Dank daarvoor! 

Afscheid Luut Kroes 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de werkgroepen verteld hoe 2018 voor hen is geweest. Het was goed om te horen dat er zoveel mooie initiatieven en activiteiten in onze wijk plaatsvinden. Wel kwam vaak terug dat de werkgroepen, net als het dagelijks bestuur, moeite hebben om vrijwilligers te vinden voor de activiteiten of de organisatie. Hopelijk komt hier in 2019 verandering in. Naast het afhandelen van formaliteiten, met dank aan de penningmeester voor de inanciële verantwoording, hebben we ook afscheid genomen van de voorzitter, Luut Kroes. Vanwege onder andere zijn werk in Den Haag, heeft hij moeten besluiten zijn taken neer te leggen. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor de wijk en de wijkvereniging! 

We Energy Game

Na het formele gedeelte van de algemene ledenvergadering hebben we het We Energy Game gespeeld. Een spel waarbij met de deelnemers wordt gezocht naar mogelijkheden om onze mooie wijk van energie wordt voorzien. Tegelijkertijd wordt inzicht gegeven in de gevolgen die bepaalde keuzes hebben. Dit leverde mooie gesprekken op tussen de deelnemers van het spel. Zweeder speelde ook mee met het We Energy Game en dit spel heeft veel indruk op hem gemaakt, zoals verder op in de Stins valt te lezen. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en dit spel zelf een keer willen spelen, neem dan contact op via .