Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Koos Bakker
4 december 2018

Stinspark, waar staan we?

Grote projecten vragen veel tijd, vaak te veel tijd

Toen we in april het ontwerp van het stinspark presenteerden aan de bewoners van Westenholte, meenden we dat we een linke stap hadden gezet en met de verdere uitwerking van de ruwe schets konden beginnen. In dit ontwerp was nog geen invulling gegeven aan het historische karakter van deze plaats. Het idee was om een architect /kunstenaar te zoeken om daarvoor een idee te ontwikkelen. De Rijksdienst voor monumentenzorg gaf echter aan zich niet aan te sluiten bij deze werkwijze en adviseerde eerst een cultuurhistorische analyse te maken van deze plaats, om op basis daarvan een ontwerp te maken waarin de historie van het park op een mooie en goede wijze wordt weergegeven. Deze gewijzigde aanpak is nu van start gegaan en na het zoeken naar een bureau wat hiervoor de gevraagde kennis en capaciteiten heeft, hopen wij in november daarvoor een contract af te sluiten met een ontwerpbureau.

Groot, groter, grootst

De ambitie is groot; gemeente, provincie en rijksdienst en de wijkvereniging zijn van mening dat deze plaats dat ook verdient. Maar de investering in het park is daarmee ook groot, misschien wel te groot. Maar door meer het accent te leggen op de historische waarde van het park en dit in het park te laten terugkeren, zijn we van mening dat grote fondsen eerder bereid zijn deze ontwikkeling te sponsoren.

Spannende tijden

De agenda van het wijkbestuur wordt voor een groot deel ingevuld door de ontwikkeling van het Stinspark. Er is een stuurgroep samengesteld waarin naast de wijkvereniging de scholen, gemeente ,provincie en rijk zijn vertegenwoordigd. Het doet ons goed te zien dat scholen, kinderopvang,gemeente en wijkvereniging een financiële bijdrage willen leveren om het plan verder te ontwikkelen.Maar er is meer nodig; er zullen op korte termijn fondsen moeten worden aangeschreven om te vragen of zij dit prachtige plan willen ondersteunen.

Vrijwilliger gezocht 

Daarvoor zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ervaring heeft in het aanschrijven van uiteenlopende fondsen en sponsoren. En dit project op een geweldige manier kan presenteren naar sponsoren in de omgeving, het land en naar de Europese unie. Wanneer u meent over die capaciteiten te beschikken om deze uitdaging aan te gaan, neem dan contact op met Linda Bosselaar of Koos Bakker.

Wanneer is het klaar?

Het mag duidelijk zijn, gelet op voorgaande gaat het nog even duren. Wanneer we het plan niet in één keer kunnen realiseren, wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak. Daarbij staan de dierenweide ende natuurspeelplaats op de eerste plaats. Gelet op de planning van het ontwerpbureau gaan wij er vanuit dat we u in maart/april de concrete plannen kunnen presenteren.

Bestuur Wijkvereniging WVF

Bestuur@wijkverenigingwvf.nl

Deel dit bericht!

Reacties

Hetty Buist
8 december 2018

Jullie staan bij de rolschaatsbaan.

Albert Knol
29 december 2018

Waar kan ik de plannen inzien?