Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Wijkvereniging WVF
4 juni 2019

Oranjefondscollecte 11 - 15 juni

De wijkvereniging WVF collecteert in de week van 11 tot en met 15 juni voor het Oranjefonds. Het Oranjefonds wil graag dat alle mensen in de samenleving mee kunnen doen. Dat iedereen in de buurt deel kan nemen aan activiteiten voor zowel jong als oud. De actie NL Doet is misschien wel het meest bekend. Stinskracht verzorgde een middag voor nieuwkomers in de wijk, bij de volkstuinen was een werkochtend waar meer mensen hielpen. Aan burendag heeft de wijkvereniging ook al meerdere keren aandacht besteed: bij elkaar komen en vieren dat je buren bent en dat je samen zorgt voor een mooie wijk. Het Oranjefonds draagt bij aan activiteiten die mensen in de wijk verbindt. Stinskracht heeft bijvoorbeeld vorig jaar een mooi bedrag mogen ontvangen om de saamhorigheid in de wijk te vergroten via het platform www.stinskracht.nl en de loketfunctie op vrijdagochtend in het pand van JobPoint. Nu is er een collecte voor het Oranjefonds, met een mooie opbrengst: de helft van het geld dat we ophalen mogen we binnen de wijkvereniging gebruiken, de andere helft gaat naar al die projecten die het Oranjefonds ondersteunt. Geef gul aan de collectant, of ga naar onze actiepagina op de site van het Oranjefonds. 

De werkgroep kinderactiviteiten