Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Informatiebijeenkomst herinrichting Petuniaplein 4 september 2019

Woensdag 4 september 2019 wordt het ontwerp voor de herinrichting van het winkelplein Petuniaplein gepresenteerd. Bewoners uit Westenholte zijn van harte welkom om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum Het Anker, Voorsterweg 36.

Plan

Wijkbewoners en winkeliers hebben ideeën aangereikt, die in de klankbordgroep van bewoners en winkeliers zijn besproken. Een verslag van deze bijeenkomst is op te vragen via het het emailadres:  

De uitkomst  van de klankbordgroep wordt verwerkt in een ontwerp. Het ontwerp wordt gepresenteerd op de informatiebijeenkomst van 4 september 2019.