Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

DB wijkvereniging WVF
14 januari 2019

Een nieuw jaar: nieuwe voornemens en nieuwe uitdagingen!

Westenholte is een mooie, groene wijk met mensen die oog hebben voor elkaar en met elkaar veelactiviteiten op touw zetten. Of dat nu vanuit de sportvereniging, zang- of muziekvereniging is, of vanuit de wijkvereniging, kerk of vrienden van Westenhage komt. Met elkaar maken we de wijk. En in wijkblad “de Stins” van de wijkvereniging WVF kun je daar steeds weer over lezen.Het vernieuwen van het Stinspark is een groot project voor de wijkvereniging. Ook het organiseren van de zomeractiviteiten voor de kinderen, het maken en rondbrengen van het wijkblad en het continu verzorgen van de website www.stinskracht.nl en de daarbij behorende loketfunctie vragende nodige inzet van vrijwilligers. Ieder met eigen capaciteiten, tijd en interesse.Het huidige bestuur van de wijkvereniging WVF probeert dit alles zo goed mogelijk te besturen.Contact met de gemeente, contact met de andere verenigingen in Westenholte, financiën en andere voorwaarden regelen voor de eigen werkgroepen,vrijwilligers bijstaan, problemen oplossen,luisteren naar wensen etc. Voor deze boeiende taak zouden wij graag het bestuur willen uitbreiden. Zeker nu onze voorzitter te kennen heeft gegeven het niet meer te kunnen combineren met zijn werkkring. 

Afbeeldingsresultaat voor bestuursleden gezocht

Wij zoeken mensen die hun inbreng willen leveren,dat hoeft niet in een bepaalde functie,maar wel als deel van het gehele bestuur. Kom eens praten, geef aan wat je leuk/interessant lijkt en kijk een poosje met ons mee. Na verloop van tijd kunnen we dan eventueel onderling taken verdelen,ook het schuiven van taken is in overleg heel goed mogelijk. Want wil je juist wel je kennis als penningmeester, voorzitter of secretaris inzetten, dan is dat zeker mogelijk. Veel of weinig tijd, veel of weinig ervaring is voor ons niet van belang:je moet het vooral leuk vinden om mee te denken,eens iets uit te zoeken, bij een gesprek aanwezig te zijn, een lijstje te maken, contact te onderhouden met een werkgroep of andere vereniging, en natuurlijk zijn creatieve ideeën altijd welkom.Denk er eens over na om je bijdrage in de wijk te leveren, of wijs iemand anders hier eens op en laat het ons weten via secretaris@wijkverenigingwvf.n lof bel met een van de bestuursleden van de wijkvereniging, zie lijst achter in deze Stins.We gaan er weer voor in 2019!

Namens het bestuur van wijkvereniging WVF,

Bregje van de Lisdonk