Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

17 april: ALV + We Energy Game

Algemene Jaarvergadering van de wijkvereniging

Het bestuur van wijkvereniging WVF nodigt u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar vindt de ledenvergadering plaats op woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur, in Het Anker. 

De agenda omvat het volgende: 

1. Opening 

2. Verslag ALV 2018 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslagen van de werkgroepen 

5. Financieel jaarverslag 

6. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie 

7. Samenstelling bestuur De voorzitter, Luut Kroes, is aftredend. Voor hem is helaas nog geen vervanging gevonden. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting Pauze 

10. We Energy Game

Zwolle heeft een opdracht voor de energietransitie. Het zou kunnen dat de wijken hier ook hun aandeel in zullen moeten leveren. De We Energy Game biedt inzicht over hoe wij om kunnen gaan met deze vraag en het biedt een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de energietransitie en wat dit voor onze woonomgeving betekent. 

Voor meer informatie: www.we-energy.eu

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris Linda Bosselaar,

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.