Dagelijks Bestuur


Het Dagelijks Bestuur (DB) zorgt voor de voortgang van de processen, die door het Algemeen Bestuur (AB) in gang worden gezet. Tevens zorgt het dagelijks bestuur voor de contacten met gemeente en de afhandeling van alle financiële zaken van de wijkvereniging. Het dagelijks bestuur is ook de spreekbuis en het eerste aanspreekpunt van de wijkvereniging.


Voorzitter: Luut Kroes

Secretaris: Linda Bosselaar - Modderkolk

Penningmeester: Nienke Pruim - Verduyn

Communicatie: Martijn Ganzevles

lid: Marien Boersma