Algemeen Bestuur


Het Algemene Bestuur is het hart van de wijkvereniging. In dit bestuur zit van iedere werkgroep tenminste één vertegenwoordiger. Dit bestuur neemt de beslissingen over de financiering, budgettering, de activiteiten etc. Het Algemeen Bestuur komt circa 3 maal per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur zorgt in de tussentijd voor de lopende zaken, de contacten met gemeente en de financiële verplichtingen.