Richtlijnen


Sinds september 2017 hebben we een nieuwe Stins (groter en in kleur). Dit heeft ook gevolgen voor de richtlijnen die we opgesteld hadden. Deze worden momenteel herzien en geactualiseerd. We zullen deze z.s.m. weer op deze plek kenbaar maken.