“De Stins” is het wijkblad van de wijkvereniging. Ondanks de nieuwe communicatiemiddelen blijft “De Stins” een waardevol informatiemiddel voor veel bewoners. 9 maal per jaar worden er 2450 huis-aan-huis verspreid in Westen...
Lees meer
038 422 04 27

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Berichten