Schetsontwerp


Het schetsontwerp van Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort gaat uit van een sterke visualisatie van het oorspronkelijke burchteiland, houdt rekening met de natuurlijke omstandigheden van de bodem in droge en natte gedeeltes, de oorspronkelijke hoogtes en dieptes, en geeft ongemerkt ruimte aan alle mogelijk gewenste wijkfuncties: Recreatie/wandelgebied, een natuurlijke speelplaats en speelkasteel, hondenuitlaat, evenemententerrein, dierenweide en Jongeren Ontmoetingsplaats  (JOP). Het is de droom om ook een bescheiden koffie-gelegenheid met historische tentoonstellingsruimte in het park op te nemen.

Strootman Landschapsarchitecten en Paul de Kort omschrijven het schetsontwerp als volgt: "Ons ontwerp voor het vernieuwde Stinspark is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht die we deels verbreden en stroomlijnen. De tweede schil is een dicht beplante strook in de vorm van een heemtuin, die buiten enkele strategische doorzichten de burcht aan het zicht onttrekt. Hierbinnen lag vroeger de brede gracht, die wij nu deels uitgraven tot een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houdt: de derde schil. Nog verder naar binnen komt een verhoogd eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht. Met zwarte composietpalen maken we een expressieve toren die iedereen uitnodigt om hem te  beklimmen. Het oorspronkelijke, complexe patroon van smalle concentrische grachten uit de middeleeuwen accentueren wij met verschillende soorten stinzenplanten, die in de vroege lente spectaculair tevoorschijn komen en het grachtenpatroon onthullen." (zie: https://www.strootman.net/project/stinspark-zwolle/)

De presentatie van het schetsontwerp werd met warm onthaal ontvangen door de inmiddels ingestelde stuurgroep en direct betrokkenen. Na enige aanpassingen is er uiteindelijk een schetsontwerp tot stand gekomen. Dit ontwerp is tijdens het Westenholte Festival in september 2019 aan de wijkbewoners gepresenteerd. Het ontwerp is daarbij door de bewoners van de wijk van harte omarmd. 

Met het nieuwe Stinspark wordt Westenholte mooier en Zwolle en Overijssel rijker! 

Maquette van het schetsontwerp, Strootman landschapsarchitecten en Paul de Kort.