Gebruik


Het park wordt gebruikt door diverse doelgroepen voor allerlei activiteiten. De ontwerpers zorgen ervoor dat de verschillende functies van het park terug komen in het nieuwe park. De functies van het park kunnen worden opgedeeld in sociale, culturele en educatieve functies. 

Stinspark sociaal:

Ontmoetingsplaats
Het stinspark heeft verschillende functies in de wijk. In de eerste plaats heeft het een sociale functie. Het is ontmoetingsplaats voor inwoners en voor bezoekers. De inwoners van Westenholte ontmoeten elkaar bij het speelkasteel, tijdens een wandeling (al dan niet met de hond) of tijdens een rondje hardlopen door het park.  Deze sociale functie willen we in het nieuwe park graag versterken.

JOP (jongeren ontmoetingsplaats)
Ook aan de jeugd van Westenholte wordt gedacht. Op dit moment is er een tijdelijke JOP in het park. De wens is om de jongeren in het nieuwe park een plek te geven die past bij de omgeving en waar ze zichzelf kunnen zijn.

Dierenweide
Tot een paar jaar terug had het Stinspark een dierenweide waar verschillende kleine en wat grotere dieren hun thuis hadden. Door de stichting wordt onderzocht op welke wijze de dierenweide in het nieuwe park weer een plek kan krijgen. Ook wordt onderzocht of de stal van de dierenweide samen kan gaan met een ontmoetingsruimte waar koffie/thee kan worden geschonken. Ook zijn er plannen om een buitenschoolse opvang (BSO) in het park te huisvesten.

Stinspark cultureel:

Evenemententerrein
Westenholte kent een rijk verenigingsleven. Jaarlijks worden door verschillende werkgroepen van wijkvereniging WVF activiteiten in het park georganiseerd. Denk hierbij aan Jeugdland, Huttendorp en jeugdsurvival. Ook vindt jaarlijks het Westenholte Festival plaats in het Stinspark, een festival georganiseerd voor en door de wijk. In de toekomst hopen we daarnaast een middeleeuws festival te organiseren, waarbij de tijd van ridder Zweder van Voorst weer tot leven komt. Ook moet het park een plek worden waar allerlei vormen van cultuurevenementen kunnen plaatsvinden, zoals muziek- en toneeluitvoeringen. Het park dient dan ook plaats te geven aan al deze verschillende activiteiten.

Stinspark educatief:

Spelen en ontdekken
Kinderen kunnen op dit moment spannende avonturen beleven in, op en rondom het speelkasteel. Voor het nieuwe park is de wens dat er verschillende plekken komen waar kunnen van verschillende leeftijden kunnen spelen. Een plaats waar het spelen niet wordt ingevuld door de attributen maar door basale bouwstenen als zand, water en houten klimobjecten die passen in het tijdsbeeld van deze historische plaats. Hier kunnen kinderen ontdekken, en door hun creatieve vermogen hun eigen spelvorm bedenken. Een plaats waar je als ouders / verzorgers samen met je kinderen speelt en ontdekt en ouders / verzorgers elkaar ontmoeten. Kortom een park waar kinderen dagelijks naar toe trekken en dat door de omliggende scholen in de pauze wordt gebruikt als speelterrein.

Duurzaamheid
Het nieuwe park moet een duurzaam park worden. Niet alleen moeten de wijkbewoners er heel lang plezier van kunnen hebben, ook wordt nagedacht over andere manieren waarop het park kan bijdragen aan duurzaamheid. Zo kan de gracht in het schetsontwerp bijdragen aan waterberging. Het toevoegen van water en beplanting maakt het park klimaatadaptiever: Er is meer ruimte voor waterberging, meer ruimte voor biodiversiteit en CO2-opslag.

Historie
Zoals u wellicht al heeft kunnen lezen, kent het Stinspark een grote historie. Door uitbeelding van deze historie, in het landschap en door middel van een nieuw speelkasteel, kunnen bezoekers meer te weten komen over deze bijzondere historie.

Toenemende natuurwaarde
De eerste notitie over het park had de titel “van grasveld tot park”. Door het aanleggen van de heemtuin met bomen en struiken en uitbreiding van de waterpartijen, sluit het aan bij wat de klimatologische ontwikkelingen van ons vragen. De inrichting van het park is zodanig dat er ruimte is voor een grote biodiversiteit. Het oorspronkelijke kasteel stond op een rivierduin in een moerasachtige omgeving. Dit vindt u op een bescheiden wijze terug in de inrichting van het park. De aan het park toevoegde grote waterpartijen gaan glooiend over naar de vaste grond. En juist in die overgang zien we een grote diversiteit aan planten en insecten. Wanneer bezoekers zien en ervaren waarvoor biodiversiteit op kleine schaal voor staat zal dit impliciet een oproep zijn aan de bezoekers om de verstening van de eigen tuin terug te brengen.