Contact


Het park wordt gerealiseerd als burgerparticipatieproject. De Stichting is opgericht vanuit de Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis en werkt samen met de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail aan