Menu

Uitgelicht:

Buurt-voor-Buurt onderzoek 2018

Martijn Ganzevles
17 januari 2018 , 530x gelezen

Afbeeldingsresultaat voor buurt voor buurt zwolle 2018

Vanaf half januari 2018 loopt het Buurt-voor-Buurt Onderzoek  2018 van de gemeente Zwolle. Ruim 35.000 inwoners van 18 jaar en ouder in Zwolle ontvangen een uitnodiging om aan dit onderzoek mee te werken.

Wat is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?

Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt gehouden. Voor de gemeente heeft dit onderzoek een grote waarde. De gemeente krijgt via dit onderzoek meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Door het onderzoek tweejaarlijks uit te voeren, kunnen ontwikkelingen in Zwolle in beeld worden gebracht. Door het onderzoek grootschalig uit te zetten, kunnen we behalve op de stad ook inzoomen op de afzonderlijke buurten, wijken en stadsdelen. Hoe meer inwoners meedoen met het onderzoek, hoe scherper het beeld is dat we verkrijgen.

Resultaten 2016 op Stinskracht.nl

Aan het vorige Buurt-voor-Buurt Onderzoek in 2016 hebben in totaal 350 inwoners van Westenholte meegedaan. De uitkomsten van het onderzoek uit 2016 met betrekking tot onze wijk zijn te bekijken op ons online dorpsplein: https://www.stinskracht.nl/over-westenholte/buurt-voor-buurt-onderzoek-2016

Heb je geen uitnodiging voor het Buurt-voor-Buurt Onderzoek ontvangen, maar wil je wel graag meedoen?

Vanaf 1 februari krijgen inwoners die geen persoonlijke uitnodiging voor het onderzoek hebben ontvangen, maar wel willen meedoen, de gelegenheid aan het onderzoek mee te werken via internet. De wijze waarop dit kan wordt dan op deze pagina gemeld: https://www.zwolle.nl/bvb2018, maar zal ook worden gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente.

Hebt u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met de afdeling Onderzoek & Informatie, telefoon 038-4982040 of via e-mail onderzoek@zwolle.nl

Reacties

Martijn 4 februari 2018
Update: op de genoemde gemeentepagina (https://www.zwolle.nl/bvb2018) wordt nu aangegeven dat inwoners zonder persoonlijke uitnodiging vanaf 6 februari aan het onderzoek kunnen meewerken.
Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป