Menu

In ons Stinspark spelen een aantal zaken die onze aandacht verdienen. Daarnaast zijn er vanuit de wijk ook allerlei ideeën, bijvoorbeeld om in het park een belevenistuin aan te leggen.
Hoe verhoudt zich dat tot de rijksarcheologisch monumenten-status van het park? En wat vinden we als bewoners / gebruikers van het park, wat missen we nog in het park, willen we het speelkasteel behouden of zijn hiervoor andere ideeën? Droom, Denk en Doe mee!

Stinspark, Zwolle, Nederland
Communicatie@wijkverenigingwvf.nl

Nieuwste stinspark-ideeën

Ontwikkelingen in het Stinspark

Ontwikkelingen in het Stinspark

Koos Bakker 6 juni 2018

Vertelden we in het vorige nummer van De Stins over de presentatie van de historie van het Kasteel Voorst en de inrichting van het park door de ontwerper tijdens onze ALV, nu willen we daar wat dieper op ingaan. Bij de...

Lees verder
Dromen- /ideeën-oogst Burendag

Dromen- /ideeën-oogst Burendag

Martijn Ganzevles 26 september 2016

Tijdens het StinsKracht-verjaardagsfeestje op Burendag (24/9) hebben wijkbewoners de volgende dromen / ideeën / suggesties met ons gedeeld: Maak een combi van: - Dierenweide - Moestuin - Speel- /...

Lees verder
Naar een bloeiende dierenweide!

Naar een bloeiende dierenweide!

Stins van de Stinsweide 22 september 2016

Beste buurtbewoners en bezoekers van de Stinsweide, Jullie hebben vast gemerkt dat de ezels en schapen er niet meer zijn. We hebben een ander huis voor ze gevonden. De ezels zijn naar een zorgboerderij nabij...

Lees verder
Beleeftuin in het Stinspark

Beleeftuin in het Stinspark

Ger Fleuren 20 september 2016

Met een klein clubje mensen zijn we al een tijdje bezig met ideeën voor een Beleeftuin in het Stinspark; een tuin, met het handboek van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren ( VELT ) als leidraad, die: A...

Lees verder
Bekijk meer stinspark-ideeën »