Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Over
In ons Stinspark spelen een aantal zaken die onze aandacht verdienen. Daarnaast zijn er vanuit de wijk ook allerlei ideeën, bijvoorbeeld om in het park een belevenistuin aan te leggen.
Hoe verhoudt zich dat tot de rijksarcheologisch monumenten-status van het park? En wat vinden we als bewoners / gebruikers van het park, wat missen we nog in het park, willen we het speelkasteel behouden of zijn hiervoor andere ideeën? Droom, Denk en Doe mee!
Contact
Stinspark, Zwolle, Nederland

Berichten

Deelnemers (3)

Klopt er iets niet? Geef het door!