Menu

Nieuws:

Afscheid van Swolltrio

Helen Hoekstra, (Stichting Vrienden van Westenhage, Ensemble en Wendakker)
7 februari 2018 , 461x gelezen

Afscheid van Swoltrio

Door ziekte kon het Swoltrio niet optreden op de nieuwjaarsreceptie die was georganiseerd in het grandcafé van Westenhage, daarom hebben ze dat op 5-02-2018 ingehaald. De Stichting vrienden van WEW was erg blij, en vereerd, dat dit bekende trio hun afscheid in het grandcafé van Westenhage wilde nemen. Hierdoor konden alle bewoners van de woonzorgcentra, Westenhage, Ensemble, Wendakker maar ook omwonenden van dit allerlaatste optreden genieten. Ook familie, vrienden en kennissen waren aanwezig, waardoor het gezellig druk was.

Het was voor de muzikanten, zoals ze aangaven, een onvergetelijke avond waarvan ze met volle teugen hebben genoten. Zelfs de wijkwethouder Ed Anker kwam persoonlijk afscheid nemen en een presentje aanbieden namens de gemeente, wat erg werd gewaardeerd.

De stichting “vrienden van WEW” heeft hun waardering uitgebracht door, samen met Driezorg, ook een kleinigheid aan te bieden.

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand heeft de stichting “vrienden van WEW” een gezellige middag met live muziek in de planning staan.

Op vrijdag 23-02-2018 verwachten wij “De Gasten” en op vrijdag 30-03-2018 komen de Haco’s.

KOMT ALLEN!!!

Reacties