Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Dimence

Over Dimence
Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met jou en je naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling voor jouw probleem doen wij onze uiterste best om je het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat jij de moeite waard bent.

We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners.
We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving.

Medewerkers van Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

Onze doelen
Bij Dimence hebben wij een eigen visie ontwikkeld met een aantal doelen voor patiënt, samenleving en onze vakmanschap. Hier zetten wij ons voor in en samen willen wij deze doelen realiseren.

Doelen voor patiënt
minder klachten
meer zelfredzaamheid; beter worden doe je thuis, liever ambulant dan klinisch
hogere kwaliteit van leven; je bent nooit alleen patiënt maar ook burger, vader, zus of buurman
Doelen voor samenleving
meer participatie; iedereen doet mee! Participatie vermindert psychisch lijden
meer veiligheid; overlast wordt niet veroorzaakt uit weelde, maar kan voortkomen uit een psychiatrisch probleem
minder overlast in een natuurlijk netwerk met anderen; veiligheid maken wij samen met o.a. politie, justitie en gemeenten

Doelen voor onze vakmanschap
professioneel; vakgroepen, medewerkers en management hebben korte lijnen
effectief; verantwoordelijkheden waar ze horen in een professionele organisatie
innovatief; iedereen neemt deel aan scholing en intervisie, we blijven ons inhoudelijk ontwikkelen

Als Sociaal Pedagogisch medewerker verricht je intakes, crisisbeoordelingen, ambulante behandeling van patiënten en hun systemen in crisissituaties en IHT(groeps)behandeling. Het uitgangspunt hierbij is dat dit zoveel als mogelijk in de eigen thuissituatie en sociale context plaatsvindt. Je draagt zorg voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden en coördineert het zorgproces. Dit onder regie/hoofd- behandelaarschap van de psychiater.

 

Laatste berichten

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd door deze groep.