Over René

Werk

Wijkmanager voor Stadsdeel West: werken aan toekomstbestendige leefbare woon- en werkgebieden in interactie met bewoners en partners in de wijk.