Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Informatiebijeenkomst 'Aanpak overlast jeugd Westenholte' 10 oktober a.s.Aan: omwonenden Stinspark en Korianderplein

Beste mevrouw, meneer,

U woont in de buurt van het Stinspark of Korianderplein. Begin dit jaar is er een jongeren ontmoetingsplek (JOP) gerealiseerd in het Stinspark. Bij de opening van de JOP was afgesproken om in het najaar de ervaringen met elkaar te bespreken. We nodigen u daarom uit om de ervaringen tot nu toe te bespreken op woensdag 10 oktober 2018 aanvang 19.30 uur in de Stinskerk, Westenholterweg 19.

Aanleiding

Jongeren uit Westenholte treffen elkaar, vooral in de avonden, op verschillende plekken in de wijk. Daarom is in het Stinspark begin dit jaar, in overleg met de buurt en de jongeren, de JOP geplaatst voor de duur van 2 jaar. Tot nu toe heeft het gebruik van de JOP geleid tot gemengde reacties. 

De klachten die binnenkomen gaan vooral over veiligheid, geluid en afval en het zich ophouden op andere plekken zoals op het Korianderplein.

Informatieavond

Op de informatieavond willen wij graag met u in gesprek over de ervaringen tot nu toe en hoe we in gezamenlijkheid hiermee verder gaan. Van u horen we graag welke suggesties u heeft. Deze avond is voor omwonenden, maar ook met de jongeren is er een overleg gepland. Op de informatieavond informeren wij u over de uitkomst van deze bespreking.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden door uw contactgegevens te mailen en met hoeveel personen u komt naar .

Wij hopen u graag te ontmoeten op 10 oktober.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens de collega’s van de Politie, Travers Welzijn en Wijkvereniging WVF

Wubbe-Jan Wieske

Wijkmanager stadsdeel West Gemeente Zwolle