Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

stinsparkbeste Koos Bakker


ik kan het niet laten om toch een reactie te geven over het Stinspark en de toekomst hiervan.

zoals wellicht al 2 jaar bekend bij het bestuur van WVF is er door mij toendertijd een visie over de mogelijke ontwikkeling in een vrij uitvoerige nota ingediend bij jullie. dit in samenwerking opgesteld met mijn dochter, die als docente landschapsarchitecten werkzaam is in Velp.

in een gesprek met jullie bestuur toendertijd waren jullie heel enthousiast. zelfs wat nu aangegeven wordt waren toen ook al scholen interesseert. en last but  not least waren er toen al een vijftal vrijwilligers  die een bijdrage wilden geven aan het tuinbouwgedeelte. Daarna viel er een stilte. nooit meer iets gehoord, ook niet of jullie het niks vonden. was wel zo welkom geweest gezien de inspanningen die wij, mijn dochter en ik, er voor gedaan hadden.

de nota over de visie is bij jullie en bij jullie bekend. 

je kunt een bureau inhuren voor een nieuwe visie, of de keuze maken voor een visie en uitvoering vanuit de dorpsgemeenschap en in samenwerking met belangstellende groepen zoals de scholen. 

ben weer benieuwd naar een reactie


fijne dagen gewenst de aankomende tijd en jaarwisseling.

begrijp best wel dat het allemaal niet zo maar gaat.

hartelijke groet

Ger Fleuren