Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Stinskracht.nl

Inloggen of inschrijven

Ontwikkelingen in het StinsparkVertelden we in het vorige nummer van De Stins over de presentatie van de historie van het Kasteel Voorst en de inrichting van het park door de ontwerper tijdens onze ALV, nu willen we daar wat dieper op ingaan. Bij de ontwikkeling van het Stinspark speelt de historie een belangrijke rol. Een uitgangspunt wat wij als bestuur hanteren en zeker ook de gemeente en de rijksdienst voor Cultureel erfgoed, de bewaker van deze grond. Hoe deze historie tot uitdrukking moet komen is geen gemakkelijke vraag, want niemand weet hoe het kasteel er ooit heeft uitgezien. De werkgroep historie heeft zich daar in verdiept en heeft voorstellen gedaan aan de hand van voorbeelden op verschillende plaatsen in den lande.Ook is er een overweging om voor een beeldend ontwerp wat verwijst naar de geschiedenis van dit gebied een wedstrijd uit te schrijven voor studenten van het Cibab of Artez hogeschool voor de kunsten in Zwolle. Duidelijk is dat we er nog niet zijn, maar er wel veel denkkracht gaande is. Een ander centraal punt binnen het park is de dierenweide. We zijn hier de mogelijkheden aan het verkennen voor een gebouw erbij wat een ontmoetingsplaats moet zijn voor bezoekers,wandelaars en dierverzorgers. De dierenweide krijgt ook niet meer een centrale plaats in het park, maar schuift op naar de oostelijke rand, richting stinspad /steenboerweg . Daar is een natuurlijke overgang bedacht naar de sloten waarvan de wal wordt afgegraven naar een meer natuurlijke overgang tussen land en water. Passend bij het moerasgebied wat het ooit was.Op bijgaand ontwerp ziet u in het midden een groot oranje vlak, dat de plaat van de oorspronkelijke burcht aangeeft. Over de invulling daarvan vindt dus nog nader overleg plaats. Aansluitend op het hoofdgebouw was er de zogeheten achterburcht. Dit rechthoekige vlak wordt verhoogd of ommuurd en is een gelegenheid waar schooltuin / kruiden- of buurtmoestuin wordt gedacht.Vanaf de Hof van Voorst ziet u een kleine cirkel die een verhoging wordt waar je het park kunt overzienen waar je vanuit de dierenweide door een tunnelloopt naar de schapenweide.De gele vlek rechts, aansluitend op de scholen, wordt een natuurspeelplaats waar de elementen van het speelkasteel in worden opgenomen. Dit plein sluit naadloos aan bij de inrichting van de nog aan te leggen groene speelpleinen van beide scholen.


Stinspark; Hoe nu verder?

Over hiervoor genoemde schets moet in samenspraak met betrokkenen een beslissing worden genomen tot het maken van een ontwerp. Dat staat in de maand juni te gebeuren, op dat moment gaat de ontwerper er verder mee aan de slag om deze ruwe schets verder uit te werken en te detailleren. Er is een kleine stuurgroep gevormd met daarin twee vertegenwoordigers uit de wijk, een vertegenwoordiger uit de gemeente, de provincie ende rijksdienst voor cultureel erfgoed. Zij stellen een voortgangsplan op, bewaken de voortgang, zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat en het vinden van financiering van dit plan. Daaronder gaan de verschillende werkgroepen aan het werk op de verschillende deelgebieden van het park.Met deze samengevatte informatie heeft u een klein beetje een beeld hoe het gaat worden. Een meer uitgebreide toelichting van de ontwerper vindt u op de Stinspark-pagina op ons online dorpsplein Stinskracht.nl: https://stinskracht.nl/groep/stinspark-1 

Voor meer info kunt u ook contact opnemen met de secretaris van de wijkvereniging Linda Bosselaar of Koos Bakker (bestuurslid) 06-51925633.