Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging WVF

Wijkvereniging WVF

  • 238 weergaven

Details

Woensdag 5 april 2023 van 19:30 tot 21:00 uur
Afgelopen
Het Anker
Voorsterweg 36, Zwolle, Nederland

Het bestuur van wijkvereniging WVF nodigt u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar vindt de ledenvergadering plaats op woensdag 5 april 2023 om 19.30 uur in Het Anker. 

De (aangepaste) agenda is als volgt:

1.         Opening

2.         Verslag ALV 2022

3.         Mededelingen

4.         Financieel jaarverslag

5.         Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie

6.         (her)benoeming bestuursleden 

De zittingstermijnen van alle bestuursleden zijn verstreken. Het bestuur stelt voor de volgende bestuursleden te herbenoemen:

  • Martijn Ganzevles (algemeen lid - communicatie)
  • Linda Bosselaar-Modderkolk (secretaris)

Koos Bakker (algemeen lid) en Bregje van de Lisdonk (penningmeester – voorzitter a.i.) treden af. Het bestuur is blij en dankbaar dat de volgende personen zich beschikbaar hebben gesteld als bestuurslid. Het bestuur stelt daarom voor om hen als bestuursleden aan te stellen:

  • Luut Kroes (voorzitter)
  • Nienke Verduyn (penningmeester)
  • Marien Boersma (algemeen lid - belangenbehartiging)

7.       Jaarverslagen van de werkgroepen 

8.       Rondvraag

9.       Sluiting

We sluiten dit jaar de ALV af met een borrel, waarbij we het 50-jarig jubileum van de wijkvereniging willen afsluiten en we ook zullen stilstaan bij het afscheid van Koos en Bregje als bestuursleden van Wijkvereniging WVF. 

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (Linda Bosselaar, )

 

Over de organisator

Wijkvereniging WVF
De wijkvereniging WVF is een vereniging van inwoners van Westenholte,Voorst en Frankhuis met als doel:“het leefbaar houden van de wijk en...... Lees meer