Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging WVF

Wijkvereniging WVF

91 weergaven
Details
Maandag 12 april 2021 tussen 20:00 en 22:00
Afgelopen


Het bestuur van wijkvereniging WVF nodigt u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar vindt de ledenvergadering plaats op maandag 12 april 2021 om 20.00 uur,

Vanwege de coronamaatregelen houden we een online bijeenkomst. Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 9 april 2021 aanmelden via . U krijgt dan de link voor de vergadering toegestuurd. 


De presentatie van Edwin van der Wolf over Pte. Thomas Thomas komt helaas te vervallen. De agenda is als volgt: 


1. Opening

2. Terugblik op 2020

3. Mededelingen

4. Jaarverslagen van de werkgroepen

5. Financieel jaarverslag

6. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie

7. Rondvraag

8. Sluiting


We hopen u 12 april a.s. via de digitale weg te ontmoeten.  Vraag de link aan bij  

Over de organisator
Wijkvereniging WVF
De wijkvereniging WVF is een vereniging van inwoners van Westenholte,Voorst en Frankhuis met als doel:“het leefbaar houden van de wijk en...... Lees meer