Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging WVF

Wijkvereniging WVF

 • 125 weergaven

Details

Maandag 15 april 2024 van 19:30 tot 21:30 uur
Afgelopen
Voorsterweg 36, Zwolle

Het bestuur van Wijkvereniging WVF nodigt u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar vindt de ledenvergadering plaats op maandag 15 april 2024 om 19.30 uur in Het Anker.

De agenda omvat het volgende:

 1. Opening
 2. Notulen 2023
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslagen van de werkgroepen
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie
 7. Wijziging van de statuten 
 8. Verhoging contributie
 9. Rondvraag
 10. Presentatie door Michael Klomp, stadsarcheoloog Zwolle
  Michael Klomp vertelt ons graag meer over de resultaten van het archeologische onderzoek dat begin 2023 in het Stinspark heeft plaatsgevonden. Aan dit archeologische onderzoek hebben verschillende wijkbewoners meegeholpen.
 11. Sluiting

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (Linda Bosselaar,

Over de organisator

Wijkvereniging WVF
De wijkvereniging WVF is een vereniging van inwoners van Westenholte,Voorst en Frankhuis met als doel:“het leefbaar houden van de wijk en...... Lees meer